top of page

Početí

planeta zem

   jak kus ledu

  zmizela ve vroucí lázni

            existence

         v níž probíhal závod

     a já

          kmit kmit kmital

    vstříc vajíčku

          bez skořápky

    dychtiv světla

           uvolnění po němž

         nemohl jsem

               neplakat

když se zrodí brouk
nech ho, aby zkouk
plátno světa jako v kině
kde skutečné to není

 

chce to místo
ať má čisto
hlava, to je klec!

 

odlož sebe stranou
zázraky se stanou
zazlatí se, zarůžoví
křídla snová, ta ti poví!

"bůh je broučkem v zrnku písku,
skousni ho, ať může růst"

 

Brouk

Snová I

V obrovském skákacím hradu

   s výrazně menší gravitací

 poletovali lidé

      ze strany na stranu

          zespoda nahoru

    a já létal spolu s nimi,

             unášen tím,

     co hledával jsem v drogách

                    ale bezvýsledně.

Když jsem mluvil s kamarádem,

                který tohle vymyslel,

       říkal, že už nebudu muset

                   nikdy nic brát,

               pokud ve skákání setrvám.

Pokaždé když dostal jsem se

          skrze bránu stěnou dál,

        slyšel jsem jak

                          otáčí se list

              knihy psané tím,

           kdo tohle všechno čte.

Snová II

Obchodní dům obsadí

po zuby ozbrojení

zakuklení muži v maskáčích

černých vestách

a těžkými boty na nohou.

Všude po zemi se válí

hromady mrtvých těl.

Popadnu zbraň civilisty

protloukám se úzkou

ventilační šachtou

dostávám se na konec

vykopávám dvířka

a tam na ně narážím.

Polekáni odhodláním

nechali mě jít.

 

Jako jediný jsem útok přežil

maje v ruce

papír, tužku

a houslový klíč

Snová III

Na jednom z břehů zatopeného lomu
povědomý člověk rozdělává oheň.


S nasbíraným dřívím mířím si to k výklenku
ve skále na druhé straně,
kde nacházím opuštěný
táboráček v rozpuku.
Přikládám a pak si všimnu
hloučku lidí u vody
pozorujících žraločí delfíny
v rituálním tanci noci
nad hladinou.

Kdosi říkal, že je to zázrak,
že tento druh již dávno vyhynul.


Z tmavomodré panoramy

 všeobklopujících hor
stahují se mračna
a obnažující blesky
rozhánějí lidi
k neutuchajícím plamínkům
ve strachu že snad ten jejich
moh by někdy vyhasnout.

Svět tak jak jej znám pohlcuje vír.

   Mé tělo se chvěje

       a vše splývá v jedno.

 Duchovní člověk v rouchu

               se ukáže a zmizí.

       S ním doznívá i smích.

 V dáli vidím strýčka,

                 opírá se o hůl,

        přičemž vychechtá tvář muže.

   Ve třech se posadíme

    do stínu vysoké lípy.

           Vzduchem se line

                    sladká vůně koření.

Otec a syn se v radostném objetí

             jeden na druhého rozpomněli.

     Nechávám je tak a odcházím.

V dáli mizí chalupa,

           i strom, i dým,

      i unášející se svatá číše.

Ze tmy na mne ještě mrká

          můj kamarád z dětství.

  A pak že smrt znamená konec.

Po letech

Malba

maluji na plátně života

štětcem z kůže hroší 

pod tíhou milenců

zasténá zem

„sen je jen iluzí,

nemůžeš usínat“

 

z nebes padá

hovno ptačí

ano, ano

i to stačí!

 

maluji na plátně smrti

jak pírko lehkým

životem

Z deníku

Rozbouřeným oceánem proplouvají kry

          jež plní funkci spojníků

       mezi úrovněmi poznání.

Skáču z jedné na druhou

     přičemž z výšky spatřím pramičku

                    špendlíkovou hlavičku

            a v ní sebe námořníka.

S úsměvem se pouštím

                     střemhlav dolů do těla

         neskrývaje radost

                      z nezaujaté plavby

           překotným proudem

                    pomíjivých myšlenek.

V dáli na obzoru hledám letícího ptáka

         když v tom se zvedne vlna

                 a z ní vzejde ostrov.

Dostávám se na pláž

           a hned na to mizím v lese.

 Šplhám jako opice

            nevážící ani kilo

                        po vysoké stěně

                   prorostlé mechem a kořeny.

Přehoupnu se přes převis a už smáčím rty

         v křišťálovém jezírku

    jemuž přítokem je jediná kapka

                            třpytivé vody.

Pokračuju dál.

         Úzký skalní průsmyk

               mne přivádí na širou pláň

         roztahující se mezi

                           vrcholky hor.

Na konci té pláně stojí chrám

        v něm bedlivě střežící

                          velké oko

     a postava poskakujícího muže

                          tmavší pleti.

Projdu chrámem na zahradu

              v jejímž středu roste růže.

Lehnu si k ní

     a na chvíli pozoruju

   nespočet hvězd v novoluní

                   až dokud mne neuchvátí

               na té růži trn

      a nevtáhne do víru

           nádherných geometrických útvarů

   měnících se rychlostí

              rychlejší než světlo.

Skrze něj se dostávám do výšin

           kde věci nemají svůj tvar

        kde jediné co dá se ještě

                  stěží popsat slovy

      je pod nohami proud pulsující energie

  jenž se láme při setkání s prostorem

             kde není nic a v němž i přesto

                         necítím se býti sám.

Když mne vtáhne znovu vír

      spatřuji v něm obrys okřídleného tvora

    jenž mi chvíli dělá

                  láskyplnou společnost.

Cestou zpátky míjím

            chrám, pláň, ostrov, moře

   a najednou pozoruji

           seshora svůj dům.

Skrze střechu dostávám se do pokoje

     posadím se na zemi

    rozhlédnu se kolem sebe

                   okna, dveře, nábytek

           vše je tam kde má,

              načež vzápětí se položím

      a s úsměvem na tváři

                    pohnu prsty u nohou,

                     pohnu prsty u rukou,

                 protáhnu se celý

                            otvíraje oči.

Sankh.Art | Daniel Młynek: obrázek k básní Z deníku

Dobroděj

Mohutný strom rostoucí ze skály

stále zelený

se dveřmi v kmeni

uvnitř něhož bydlí

bezpohlavní čaroděj

se špičatým kloboukem.

Zve mne dál a já neváhám a jdu.

Usedám ke kamennému stolu

vedle krbu,

z něhož sálá teplo

a s praskajícím dřevem

to praská i ve mně

- vše a vším prostupující tlukot

neposedy čaroděje,

jenž běhá sem a tam,

aniž by kdy opustil

hřejivý ráj útrob svého

skálopevně rostoucího domu.

Na okraji lesa

Opírám se oběma rukama

o vysokou borovici

na okraji lesa.

Hledím upřeně nahoru

 a do úst chytám

padající kapky vody

kap                       

                      kap

kap

a já hlavou tam a zpět

hledám tu svou budoucí

jež mé vyprahlé rty

políbí svou vláhou

chňap!

Vcházím do husté mlhy mezi stromy.

Vytrvale mrholí

a přec je dnes tak krásně.

Vzhůru

hledím vzhůru
na strop prostorné místnosti
táhnoucí se do neznáma

seshora sestoupí
lustr tvaru
létajícího talíře

vrhá světlo
beze stínu

jen pár siluet co hladí
vnitřní stěny
mého těla

Intenzivnější tempo, hlubší změny

   vždy nečekaně zapadnou.

Dnes navštívil mne Bůh

       – žena a dvě děti.

To starší se mě neustále ptalo

  a já v něm poznal mistra Zenu.

To druhé se stěží udrželo na nohou

  a jak bylo veselé.

Žena stála opodál.

          Se vznešeným klidem

       a moudrostí v očích

      pokračovala v našem dialogu.

 Čas od času mou pozornost narušila

       zenová otázka pětileté holčičky.

 Ženu to nijak nevzrušovalo,

    já rozrušen byl.

Když odešli, došlo mi to

         žena Buddha

         dítě Buddha

  a nemluvně

              Buddha jakbysmet.

Změny

tak jak nikdy dostavil se
záchvěv strachu
z osamění

kolem sice lidé jsou, ale…
o těch to není.

může se zdát bezedná
jako zpustlé nic,
přitom se v ní cosi dme,
dýchá si a sýpá


ďábel nebo bůh?
a co takhle já?

Strach

Žirafa

Mlčky sedím a upínám se k nitru
když v tom ze tmy vynoří se otázka.
Kroutí hlavou a šibalsky se culí.

 

Pozoruji, přemítám, však
odpovědi se mi nedostává.


Neexistuje, a proto jsem.


Přemýšlím, proč vlastně přemýšlím?


Žirafa s hlavou zaraženou v prdeli
a já v sobě taky hovno mám

Sankh.Art | Daniel Młynek: obrázek k básní Pavouk

V samotném středu tichadmoucí tmy

   kde se rádoby nic neděje

                oslní mě záře.

Ocitám se v pustém městě

        jehož barvy halí stín.

Kolem mne se rozprostírá

                     táhlý obrys budov.

      Pohlcené pavučinou paprsků

    jen tak tiše stojí

                 odsouzené k prozření

                                 a pavouk se směje.

Pavouk

Nečlověk

zrcadlící dlící

v člověku nečlověk

utváří tvář

opředenou tajemstvím

vlákna věčně tkaným

nekonečnou touhou příst

Had

tak jak had

svlékám se z kůže

odhazuji

bolest

zlobu

strach

i růže

 

tak jak had

odhazuji sebe

ať vzplane láskou

nebe

Ovce

Příboj tříští
vlny o skalnatý útes.
Na obloze poletují mraky.
Bečí jako ovce,
když padají dolů.
žbluňk!
do vody
žbluňk!
Z praskajících bublin
bé, bé!
a pak že ryby
neumí mluvit
a ovce
dýchat pod vodou

Záblesk

v průběhu cvičení záblesk
jak z němého filmu
promítne se na obrazovce
z vnitřní strany víček

v průběhu dne se dostaví
to čemu se říká dežaví


Pravda? nebo Klam?


Kdo to ví
nepřestává mlčet

Karmická I

dvě vysloužilé

květinové děti

v nákladním vagónu

s dveřmi dokořán

sedí v objetí

mlčky hledíc

na skalisté hory

které i přes tu

závratnou rychlost

zůstávají neměnné

stejně jako oni

                              Na chodníku

                          v dešti sedí

                         zlomený muž ulice.

                          Opírá se zády o zeď

                           s hlavou svislou na prsech

                                 pod tíhou dávky heroinu.

                            Kolem chodí

                          davy lidí denně

                         z nichž občas někdo

                          hodí muži

                        do plechovky peníz

                          které on si

                                  mlčky střádá

                             aby mohl

                                    dát si žilou

                           zapomnění, že to ona

                             bývala mu kdysi vším

Karmická II

Katarze

tvář ženy v plamenech

z plamenů tvář ženy

křičí bolestí

ale marně

 

v dáli velké oko

rozevírá víčko

pod nímž plane

věčný oheň

 

odhaluje tělo

všude kolem stín

tančí žena, jasně vidí

a do toho její zpěv

 

vše je jinak, než se zdá

vše je tak, jak vše být má

Hrad

Z nadýchaných mraků

čnící hrad

tesaný do skály.

 

Na obzoru

okřídlený kůň

osedlán rytířem

ve slunné zbroji.

 

Z nejvyšší věže

mává šátkem,

v katakombách

praská bič.

 

Dávaje znát o své síle

něžně spouští

padací most.

Pírko

Pod kostelní klenbou modré oblohy

poletuje zlaté pírko

vzešlé z paprsku

slunečního svitu.

Padá do klobouku vousatého pána,

jemuž na rameni bdí

velká bílá holubice.

Se soumrakem muž počíná

holubici stavět dům

tak že pírkem vkreslí ženu

do plátna v lůně

havraní barvy.

Ten obraz mu umožní

s ní neustále být

a to i během těch tří dnů,

kdy se k němu ona

bude točit zády,

aby jemu

její květ

nikdy nemoh

zevšednět.

Sankh.Art | Daniel Młynek: obrázek k básní Pírko

Ráno faraonův trup –

    vysoká čepice, ruce křížem,

         dlaně na ramenou.

      Nehybně leží

            ve svém sarkofágu.

 

Večer nohy novopečené matky

    pokrčené v kolenou,

        přitlačené k tělu –

      vítězné M

            poporodní rauš.

 

Dnem i nocí její tvář –

    jasné rysy, bez závoje.

         Poletuje,

                   přehlušujíc hlasy,

         informuje,

                    co jsou zač.

       Už se neschovává.

         Je mu stále

           na oku.

 

Ve snu bílá pláň

           v ní vyšlapaný chodníček.

     Na okraji smrkového lesa

  funí statná bachyně.

             Hrabe v zemi.

    Koukám na ni

          přes hromadu dříví

             ona na mě.

   Zpátky jdeme spolu.

        Já chodníkem

      ona z houští

        vystupuje, kráčí vedle

           obíhá mě, krouží kolem,

       kříží cestu, nezpomalím.

            Pak zalézá zpět.

    Divoká a nespoutaná

       přitom střeží

             jako pes.

Bachyně

taje sníh,

    naplňuje toky

 nastal čas se vrátit domů

 

třetím okem vplul

    koráb tvaru

             pavoučí kostry.

 dračí ploutve na bocích

           a ocasní vějíř

        rozvířily zdejší vody

             obepluvše shora dolů

          dvakrát celou zem.

   a teď může

      ústit ústy

        příď podoby kormorána

    u kormidla kapitán

             kyklop s čapkou

                     býčí rohy

                  žene mlhu vpřed

 

        za tou lodí

          plave Rybka

     v jednom těle trojí duch –

    u dna Sumec

        dlouhé vousy

    vprostřed dravá Piraňa

         nad hladinou

            rozverná je

           poletuje jako Pták

 

první plavbou

    vryla do žil plásty

 druhou vsadila v ně jikry/vejce

    a teď z domu

           ze záčelí

         poslouchá jak

     puk, puk,

          z plástů

       pučí děti

 

           „No tak,

              už je čas“

Pouť

Vítr

zvučné kroky

jednotlivých listů stránek

knihy, která končí

úvodní kapitolu

mého života

se západem to začíná

u zadnice pěkně studit

za mnou už jen

hrstka barev

halí kůži

holých stromů

větře čtivý,

duj!

Sankh.Art | Daniel Młynek? obrázek k básni Vítr
bottom of page